• ต้องการความช่วยเหลือ/สั่งซื้อ โทร 080-599-7864 LINE ID @healthavenue
ต้องการความช่วยเหลือ/สั่งซื้อ โทร 080-599-7864
LINE ID @healthavenue

สปอร์เห็ดหลินจือ คือ เมล็ดของเห็ดหลินจือที่เกาะอยู่บริเวณผิวและใต้ดอกเห็ดมีขนาดเล็กมาก สปอร์คือส่วนที่ดีที่สุดของเห็ดหลินจือ มีสารออกฤทธิ์ทางยามากกว่าส่วนดอกและส่วนอื่นๆ

เพื่อให้ได้สปอร์ 1 กก. ต้องใช้เห็ดหลินจือแดงถึง 100 กก. การรับประทานสปอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้องทำให้เปลือกของสปอร์แตกตัวออกก่อน

สารสำคัญต่างๆที่มีอยู่ในเห็ดหลินจือ เช่น ไตรเทอร์พีนส์ โพลีแซคคาไรด์ โปรตีน Lz8 ฯลฯ นั้น ในสปอร์เห็ดหลินจือก็มีครบถ้วน เช่นเดียวกัน แต่ในสปอร์จะมีสารออกฤทธิหลายตัวเข้มข้นกว่ามาก โดยเฉพาะสารกลุ่มไตรเทอร์พีนอยด์ ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูและบำรุงร่างกายผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้ที่เข้ารับการผ่าตัด และช่วยบรรเทาผลข้างเคียงของการให้เคมีบำบัดหรือการฉายแสง

เป็นผลิตภัณฑ์สกัดจากสปอร์เห็ดหลินจือที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน จากผลการวิจัยต่างๆ พบว่า สารออกฤทธิ์สำคัญของสปอร์ส่วนใหญ่ จะอยู่ในน้ำมันภายในสปอร์ จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัด "คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยึ่งยวด" น้ำมันที่สกัดได้มีความบริสุทธิ์และ มีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์สูง โดยเฉพาะสารไตรเทอร์พีนส์มีมากกว่า 23% ซึ่งสูงกว่าสปอร์เห็ดหลินจือแตกตัวสกัดถึง 20 เท่า และสูงกว่าดอกเห็ดหลินจือหลายร้อยเท่า

สปอร์และดอกเห็ดหลินจือมีสารออกฤทธิ์สำคัญนับร้อยชนิด และจากหลักฐานทางวิชาการ และงานวิจัยทดลอง พบว่าเห็ดหลินจือออกฤทธิ์ต่อระบบในร่างกายหลายระบบซึ่งเป็นการออกฤทธิ์แบบโดยรวม จึงช่วยฟื้นฟูและบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดี

ทางการแพทย์จีนกล่าวไว้ว่า เห็ดหลินจือเปรียบเหมือนยาอายุวัฒนะ เมื่อทานต่อเนื่องในระยะยาว จะช่วยบำรุงและปรับสมดุลร่างกายลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน ตับอักเสบ ความดันโลหิตสูง และภูมิแพ้ ที่สำคัญเห็ดหลินจือไม่มีผลข้างเคียงหรือสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้นสปอร์เห็ดหลินจือแตกตัวสกัด จึงมีคุณค่าต่อการดูแลฟื้นฟูสุขภาพของคุณและครอบครัว