• ต้องการความช่วยเหลือ/สั่งซื้อ โทร 080-599-7864 LINE ID @healthavenue
ต้องการความช่วยเหลือ/สั่งซื้อ โทร 080-599-7864
LINE ID @healthavenue

สปอร์เห็ดหลินจือ คือ เมล็ดของเห็ดหลินจือที่เกาะอยู่บริเวณผิวและใต้ดอกเห็ด โดยเมล็ดเหล่านี้ มีขนาดเล็กมากเพียง 5-8 ไมครอน เมื่อเมล็ดเหล่านี้ตกสู่พื้นผิวและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะเจริญงอกงามเป็นเห็ดต้นใหม่ ภายนอกของเมล็ดเหล่านี้จะถูกห่อหุ้มด้วยชั้นของเปลือกที่แข็งเพื่อปกป้องสารออกฤทธิ์สำคัญที่อยู่ภายใน ซึ่งเปลือกของเมล็ดนี้ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยน้ำย่อยภายในร่างกายของมนุษย์

ดังนั้นการบริโภคสปอร์เห็ดหลินจือเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์สูงสุด จึงต้องนำสปอร์มาผ่านกระบวนการทำให้แตกตัว เพื่อให้เปลือกของสปอร์แตกตัวออกก่อน ร่างกายจึงจะสามารถดูดซึมสารออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ที่อยู่ภายในได้

เนื่องจากสปอร์มีขนาดเล็กมาก ดังนั้นการที่จะได้สปอร์จำนวน 1 กิโลกรัม ต้องใช้เห็ดหลินจือมากถึง 100 กิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์
ดอกเห็ดหลินจือสกัด
สปอร์เห็ดหลินจือแตกตัว
วัตถุดิบ

โดยทั่วไปจะใช้เห็ดหลินจือที่เพาะเลี้ยงในโรงเรือนปลูกประมาณ 90วันก็เก็บมาใช้แต่ยังมีเห็ดหลินจือเกรดพรีเมี่ยมที่มีการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ปลูกบนขอนไม้ฝังในดินเพาะเลี้ยงประมาณ 1ปีจึงเก็บมาใช้จะได้เห็ดดอกใหญ่ 30-50 ซม.


สปอร์เห็ดหลินจือ คือส่วนที่หายากและดีที่สุดของเห็ดหลินจืออุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางยาเข้มข้นสปอร์เห็ดหลินจือที่ได้จากเห็ดหลินจือเกรดพรีเมี่ยมที่เพาะเลี้ยงบนขอนไม้จะมีความสมบูรณ์ของสปอร์มาก
และมีสารออกฤทธิ์เข้มข้น

การผลิต
ผู้ผลิตบางรายนำเห็ดหลินจือแห้งมาบดซึ่งทานแล้วไม่มีประโยชน์ผู้ผลิตส่วนใหญ่นำดอกเห็ดมาสกัดซึ่งจะได้ความเข้มข้นดีกว่าการต้มเองแต่ความเข้มข้นก็จะขึ้นกับกรรมวิธีการสกัดของแต่ละราย

ผู้ผลิตบางรายนำสปอร์มาบรรจุโดยไม่กะเทาะเปลือกทำให้ร่างกายดูดซึมสารออกฤทธิ์ได้ยากการทานสปอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจึงต้องนำมากะเทาะเปลือกซึ่งส่วนใหญ่จะมี 2 วิธีคือ

- การบดจะได้อัตราการกะเทาะเปลือกต่ำ ใช้เวลานาน

- อัลตราโซนิกไม่ใช้ความร้อนและสารเคมีได้อัตราการกะเทาะเปลือกมากกว่า 98%

สารออกฤทธิ์ทางยา
มีสารออกฤทธิ์คล้ายคลึงกับสปอร์แต่ความเข้มข้นต่ำกว่าโดยเฉพาะสารไตรเทอร์พีนส์ที่อยู่ในน้ำมันของสปอร์จะไม่พบในส่วนดอกเห็ดหลินจือ

สปอร์มีความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์สูง เช่น สารโพลีแซกคาไรด์ สารไตรเทอร์พีนส์และที่สำคัญคือสปอร์จะมีน้ำมันอยู่ภายในซึ่งมีความเข้มข้นของสารไตรเทอร์พีนส์สูงมากและไม่พบในส่วนอื่นของเห็ด
หลินจือ