• ต้องการความช่วยเหลือ/สั่งซื้อ โทร 080-599-7864 LINE ID @healthavenue
ต้องการความช่วยเหลือ/สั่งซื้อ โทร 080-599-7864
LINE ID @healthavenue

เฮลท์ อเวนิว เริ่มขึ้นจากความปรารถนาที่ต้องการจะแสวงหาสมุนไพรคุณภาพดี เพื่อช่วยรักษาโรคมะเร็งที่เป็นโรคร้ายแรงอันดับหนึ่งที่สร้างปัญหาสุขภาพให้แก่คนไทย เราจึงเดินทางไปในหลายประเทศเพื่อศึกษาและแสวงหาสมุนไพรคุณภาพดี จนกระทั่งเราไปพบคุณเฉิน... เราจึงได้ติดต่อขอเข้าไปดูกระบวนการเพาะปลูกและกระบวนการแปรรูปเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือ 

จากการเยี่ยมชมฟาร์มและโรงงานแปรรูปครั้งนั้น เราได้พบว่าคุณเฉินเป็นเกษตรกรธรรมดา ๆ แต่มีภูมิความรู้เกี่ยวกับเห็ดหลินจือมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศจีน ภายในห้องเก็บของเล็ก ๆ ของคุณเฉินเต็มไปด้วยขวดแก้วที่บรรจุ ต้นกล้าอ่อนและเมล็ดพันธุ์เห็ดหลินจือ หลากหลายสายพันธุ์ คุณเฉินอธิบายว่า ตลอดเวลาช่วงชีวิตของเค้า เค้าได้ใช้เวลาในการค้นคว้าและพัฒนาสายพันธุ์ของเห็ดหลินจือ เพื่อให้ได้เห็ดหลินจือที่มีคุณภาพดีที่สุด มีสารออกฤทธิ์ทางยาที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในสมัยหนุ่ม ๆ คุณเฉินได้เริ่มเพาะปลูกเห็ดหลินจือด้วยมือของตนเอง และพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นฟาร์มขนาดใหญ่

ภูมิปัญญาที่คุณเฉินได้ศึกษาพัฒนาเรื่อยมาได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ทางรัฐบาลจีนจึงให้การสนับสนุน ด้วยการลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือให้เป็นสมุนไพรพร้อมทาน โดยมอบหมายให้คุณเฉินเป็นผู้ดำเนินการและบริหารโรงงานทั้งหมด เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพและความสมบูรณ์ของสายพันธุ์เห็ดหลินจือที่คุณเฉินค้นคว้ามาตลอดชีวิต และเพื่อให้กระบวนการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณเฉินยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลจีนด้วยการส่งนักวิชาการและนักวิจัย ซึ่งเป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศจีน ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยสายพันธุ์ของเห็ดมาร่วมกันทำวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเห็ดหลินจือ   กระบวนการเพาะปลูก การดูแล จนกระทั่งการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้เห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือที่มีคุณภาพดี อุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางยา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรคมะเร็ง และป้องกันการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง โดยคุณเฉินยังคงมุ่งเน้นการควบคุมดูแลการเพาะปลูกเห็ดหลินจืออย่างใกล้ชิดด้วยตนเองเสมอมา 

ในการเยี่ยมชมครั้งนั้น เราได้ขออนุญาตคุณเฉินเข้าไปดูทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นต้นอ่อนของเห็ดหลินจือ ได้มีการนำต้นอ่อนมาเพาะในโรงเรือนที่เป็นระบบปิด เพื่อศึกษาและติดตามการเจริญเติบโตในระยะเริ่มแรก แล้วคัดเฉพาะต้นอ่อนที่แข็งแรงมีคุณภาพเท่านั้น เพื่อนำไปเพาะลงในขอนไม้ให้เติบโตในโรงเรือนต่อไป จากการตรวจสอบในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการเพาะปลูกและแปรรูป ได้สร้างความมั่นใจให้กับเราอย่างมากว่าฟาร์มและโรงงานแห่งนี้มีความพิถีพิถันในกระบวนเพาะปลูกและการผลิตเป็นอย่างมากซึ่งน่าจะทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือที่มีคุณภาพดีพอที่จะทำให้สุขภาพของผู้บริโภคดีขึ้นได้อย่างแน่นอน