• ต้องการความช่วยเหลือ/สั่งซื้อ โทร 080-599-7864 LINE ID @healthavenue
ต้องการความช่วยเหลือ/สั่งซื้อ โทร 080-599-7864
LINE ID @healthavenue

ถ้าพูดถึงโรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุทำให้คนไทยเสียชีวิตกันมากที่สุด คุณผู้อ่านก็คงจะคิดถึงโรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน หรือโรคหัวใจ ทั้งที่จริงๆ แล้วยังมีโรคภัยไข้เจ็บอีกหลายต่อหลายโรคที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตและคร่าชีวิตคนไทย หนึ่งในนั้นก็คือ “โรคไตเรื้อรัง”

แม้การรักษาโรคไตเรื้อรังในปัจจุบันจะพัฒนาไปมากก็ตาม แต่ก็ยังมีคนไข้บางกลุ่มที่ต้องการทางเลือกใหม่ๆ ในการรักษา จึงมีการค้นคว้าวิจัยสมุนไพรที่จะมาช่วยรักษาโรคดังกล่าว จนได้พบว่า “เห็ดหลินจือ สามารถช่วยรักษาโรคไตเรื้อรังได้” โดยมีผลการศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศยืนยัน

ตัวอย่างเช่นการศึกษาวิจัยของภาควิชาสรีระวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนำทีมโดย รศ.พญ.ดร.นริสา ฟูตระกูล ทำการศึกษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ดื้อต่อการใช้ยาแผนปัจจุบัน คือที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยากดภูมิคุ้มกัน เช่น สเตียรอยด์ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการตัวบวมอย่างเห็นได้ชัด และหากตรวจเลือดและปัสสาวะจะพบภาวะไข่ขาวรั่วในปัสสาวะ มากกว่า  3.5  กรัมต่อวัน โดยเปลี่ยนให้ผู้ป่วยรับประทานสารสกัดจากเห็ดหลินจือ วันละ 750 - 1,000 มิลลิกรัม ควบคู่กับการใช้ยาขยายหลอดเลือด พบว่าช่วยฟื้นฟูระบบการทำงานของไตให้ดีขึ้น อีกทั้งภาวะเนื้อไตตายยังลดลงอย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากสารสกัดจากเห็ดหลินจือจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูไตและเพิ่มการหมุนเวียนเลือดที่จะไหลเข้าสู่ไตได้มากขึ้น อัตราการกรองของเสียเพิ่มมากขึ้น รวมถึงระดับของโปรตีนหรือไข่ขาวที่รั่วออกมาในปัสสาวะก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วย

สำหรับอาสาสมัครที่เข้ารับการรักษานั้น เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีอาการไข่ขาวรั่วในปัสสาวะต่อเนื่องมา 5 – 10 ปี ซึ่งอยู่ในภาวะไตเสื่อมถอยลงอย่างช้าๆ และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน...โดยหลังจากรักษาด้วยการรับประทานสารสกัดจากเห็ดหลินจือได้ประมาณ 1 ปี พบว่าสภาวะเสียสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันเข้าสู่ระดับปกติ ผู้ป่วยมีการทำงานของไตดีขึ้น ภาวะไข่ขาวรั่วในปัสสาวะลดลง และสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพของไตให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายช้าลง

ในหนังสือ “หลิงจือกับข้าพเจ้า” ซึ่งเขียนโดย นพ.บรรเจิด ตันติวิท ได้อธิบายถึงการทำงานของเห็ดหลินจือว่าทำไมจึงช่วยรักษาโรคไตอักเสบและไตวายได้ ไว้ดังนี้

“ไตที่อักเสบจะมีใยแผลเป็นที่ไต นานเข้าจะหดรัดไต ทำให้ไตเล็กลง รวมทั้งยังรัดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไต ทำให้ไตทำงานไม่ได้ ไตเกิดภาวะขาดเลือด” ซึ่งเหตุผลที่ทำให้เห็ดหลินจือช่วยรักษาโรคไตอักเสบ ไตวายได้เพราะ

  1. เห็ดหลินจือจะช่วยละลายใยแผลเป็นให้อ่อนตัว ไม่ให้ไปรัดเส้นเลือดที่เลี้ยงไต เพื่อให้เลือดไหลไปเลี้ยงไตได้ จึงทำให้ไตทำงานได้ดีขึ้น

  2. เห็ดหลินจือมีสารนิวคลีโอไซด์ ซึ่งมีคุณสมบัติละลายลิ่มเลือด ไม่ให้ลิ่มเลือดเกาะตัวง่าย จนทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือด ช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น

  3. เห็ดหลินจือเป็นแอนติออกซิแดนต์ สามารถขจัดอนุมูลอิสระได้

  4. เห็ดหลินจือมีโปรตีน Lz - 8 ที่ปรับระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานเป็นปกติ รวมทั้งมีสารเยอร์มาเนียมและสารโพลีแซคคาไรด์ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

ในปัจจุบัน มีการคิดค้นวิจัยและการใช้เทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น ทำให้มีการสกัดสารส่วนที่สำคัญของสปอร์เห็ดหลินจือออกมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดในรูปของน้ำมันสกัดจากสปอร์เห็ดหลินจือ เพือให้ได้ปริมาณสารสำคัญอย่าง ไตรเทอร์ปินส์มากกว่า 20% ซึ่งมากกว่าสปอร์เห็ดหลินจือแตกตัวถึง 20 เท่า ทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในการรับประทานสปอร์เห็ดหลินจือ

ข้อมูลจาก : หลิงจือกับข้าพเจ้า 2002.นพ.บรรเจิด ตันติวิท : หน้า 25 – 26

วารสารจุฬาสัมพันธ์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 24 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2548